Noson Gomedi | Ceredigion a Cheredigesau
Gyda Noel James a Steffan Evans
01|11|2022
7:30 yh

Ceredigion a Cheredigesau,
Mae Noel James yn ôl, er gwaetha’r pandemig. Paid mynd o flaen cofid, medde’ nhw - a ni aeth Noel James, y comedïwr o Gwmtawe, i unman. Yn wir roedd y ‘pun’-demig yn ysbrydoliaeth i’w ddychymyg. Dyma fe nawr yn dychwelyd i’r theatr gyda deunydd newydd sbon, adloniant o’r radd ucha’! Cewch glywed ganddo sut wnaeth y cyfnod clo effeithio ar y diwydiant comedi yn ogystal ag ar ei feddwl.
Steffan Evans, hanner hambôn sy’n dod o Eglwyswrw yn Sir Benfro fydd yn helpu Noel mas gyda’r difyrrwch. Mae Steffan yn gomedïwr gyda chipolwg unigryw ar y byd. Roedd yn act gefnogol i Elis James ar ei daith genedlaethol yn 2017, gwnaeth berfformio ar sioeau comedi S4C ‘Gwerthu Allan’ ac ‘O’r Diwedd’ ac mae hefyd yn gyfrannwr ar wefan digidol ‘BBC Sesh’

Tocynnau

Pris - £10 | £9 | £8

Nôl

Hawlfraint 2022 Theatr Felinfach