Haf 2024

Sleeping Beauty
Stage Goat Theatre
12-13|7|2024
2:30 yp | 7:30 yh

Cwmni Theatr Stage Goat yn cyflwyno addasid unigryw o Sleeping Beauty, y clasur gan Brothers Grim.

Wedi ei melltithio gan y tylwyth deg drygionus ar ei phen-blwydd yn 16 oed, mae Beauty yn cael ei gorfodi i gysgu am 600 blynedd. Ymlaen i'r 80au, mae cwsg yr arwres yn cael ei darfu gan grŵp o fechgyn dewr.

Ymunwch â Beauty a'i ffrindiau wrth iddi ddychwelyd at ei theulu.

Tocynnau

Pris - £10 |£5

Rise Up
Laura McCabe Dance Academy
20|7|2024
1:00 yp | 5:30 yp

Mae Academi Ddawns Laura McCabe yn falch o gyflwyno ei hail sioe Haf 'Rise Up' sy'n arddangos talentau pobl ifanc 3-16 sy'n mynychu'r ysgol ddawns.
Mae'r academi wedi ei lleoli yn Neuadd Goffa Aberaeron.

'Rydym yn edrych ymlaen at fod yn Theatr Felinfach eto a gobeithio gwnewch chi fwynhau'r sioe.'

Tocynnau

Yma yn Theatr Felinfach mae ein awditoriwm yn eistedd 242 wedi ei osod ar ffurf oledd.

Mae hyn yn cynnwys pedwar gofod hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Oriau'r Swyddfa Docynnau:
Llun i Gwener
9:30yb - 4:30yp
01570 470697

Mae gwasanaeth peiriant ateb ac e-bost ar gael tu allan i oriau agor.
Gallwch hefyd archebu tocynnau ar-lein 7 diwrnod yr wythnos.
theatrfelinfach@ceredigion.gov.uk

Hawlfraint 2022 Theatr Felinfach