Gaeaf 2023

Bois y Gilfach a Chor Tonic yn cyflwyno
Atgof o'r Ser mewn cyngerdd
Neuadd y Celfyddydau, Llambed
2|12|2023

7:30 yh

Tocynnau

Pris - £10

Pantomeim Nadolig 2023
Cwmni Actorion Felinfach
9-16|12|2023

Iechyd bro a iechyd da,
Betsi Cadwaladr a Hywel Dda,
Meddygon Myddfai.... beth yn y byd sydd a wnelo'r rhain a'n panto ni gyd?
Ar ben-blwydd y GIG rhaid diolch a bloeddio,
Ac atal y drygioni a phreifateiddio!

Ymunwch â ni yn hwyl Pantomeim Nadolig unigryw Theatr Felinfach wrth i griw Dyffryn Aeron geisio nodi a dathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75. Ond caiff y criw eu herio gan ddrygioni, cynllwynio a deallusrwydd artiffisial ac ambell i daten!

Tocynnau

Cysylltwch â ni yn y Swyddfa Docynnau ar gyfer archebion fwy na 10+ tocyn a thocynnau Cyfeillion Theatr Felinfach, HYNT a Cherdyn Gofalwyr Ceredigion.

Ho Ho Ho
Tafarn y Vale
15|12|2023
8:00 yh

Noson Nadoligaidd yng nghwmni'r comediwyr Steffan Alun a Dan Thomas 

Tocynnau

Pris - £10

Canllaw Oed: 18+

Ar Noson Fel Hon
20|1|2024
7:30 yh

Dewch i fwynhau cyngerdd arbennig o fyd y Sioeau Cerdd a chaneuon ysgafn poblogaidd gan dri o unawdwyr blaenllaw Cwmni Theatr Maldwyn dros y blynyddoedd, sef Aled Wyn Davies, Sara Meredydd ac Edryd Williams.

Bydd y cerddor dawnus Linda Gittins yn cyfeilio iddynt, gyda'r noson yn nwylo medrus y digrifwr, Glyn Owens. 

Tocynnau

Pris - £17 | £16 | £15

Cysylltwch â ni yn y Swyddfa Docynnau ar gyfer archebion fwy na 10+ tocyn a thocynnau Cyfeillion Theatr Felinfach, HYNT a Cherdyn Gofalwyr Ceredigion

Yma yn Theatr Felinfach mae ein awditoriwm yn eistedd 242 wedi ei osod ar ffurf oledd.

Mae hyn yn cynnwys pedwar gofod hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Oriau'r Swyddfa Docynnau:
Llun i Gwener
9:30yb - 4:30yp
01570 470697

Mae gwasanaeth peiriant ateb ac e-bost ar gael tu allan i oriau agor.
Gallwch hefyd archebu tocynnau ar-lein 7 diwrnod yr wythnos.
theatrfelinfach@ceredigion.gov.uk

Hawlfraint 2022 Theatr Felinfach