Theatr Felinfach

Beth mae Theatr Felinfach yn ei wneud?

Gweithio gyda chymunedau, ysgolion a sefydliadau i ddatblygu a chreu cyfleoedd celfyddydol, cyfranogol a chyffrous trwy ddrama, dawns, theatr a chyfryngau digidol

Datblygu rhaglen gynyrchiadau o safon, sy’n annog a galluogi bobl i fwynhau a phrofi theatr a digwyddiadau celfyddydol.

Yn sail i’n gwaith, mae ein gwerthoedd, sef:

CYMUNED
CREADIGRWYDD
YR IAITH GYMRAEG A’I DIWYLLIANT
DYSGU GYDOL OES
DRWS AGORED A HYGYRCHEDD
LLESIANT A LLAWENYDD

Theatr Felinfach

Ein Gwerthoedd ar waith:


Rydyn ni am ddathlu, gwireddu uchelgais a photensial creadigol.

Yn sgȋl cyd-greu a chydweithio, daw hwyl, llawenydd a chwerthin.

Rydyn ni eisiau helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd. Rydym am i bobl deimlo boddhad a hyder.

Mae drws Theatr Felin-fach ar agor cymaint ar gyfer cyfleoedd creadigol, partneriaethau, prosiectau uchelgeisiol a chynyrchiadau, ag ydyw ar gyfer paned o goffi.

Staff y Theatr

Dwynwen Lloyd Llywelyn
Pennaeth Theatr Felinfach
Sioned Hâf Thomas
Uwch Swyddog Creadigol
Carys Hâf
Cydlynydd Blaen Tŷ a Rhaglennu
Lucy Evans
Swyddog Creadigol (Dawns a Theatr)
Anna Ap Robert
Swyddog Creadigol (Dawns a Theatr)
Lowri Briddon
Swyddog Creadigol (Dawns a Theatr)
Anneliese Mowbray
Meistres y Gwisgoedd
Dylan Williams
Rheolwr Llwyfan
Lucas Tiffany
Gofalwr a Thirmon

Hawlfraint 2022 Theatr Felinfach