Galwad am gorws ac Actorion

Mae pantomeim Cwmni Actorion Felinfach yn enwog drwy'r wlad am fod yn unigryw wrth rannu straeon a hanes sy'n berthnasol i fywydau'r Cymry. Mae croeso i unrhyw un, boed yn berson ifanc (blwyddyn 9 neu hŷn) neu'n oedolyn am drio rhywbeth newydd!

Os am wybod mwy, cysylltwch â:
sioned.thomas@ceredigion.gov.uk

Bydd yr ymarferion yn dechrau ar y 6ed o Dachwedd 2022.

Hwyl a Hamdden

Sesiynau Cymdeithasol ar gyfer unigolion 50+

Cyfle i gymdeithasu bob prynhawn Mercher rhwng 1:30 a 3:00 gyda sesiynau yn amrywio o siaradwyr gwadd, gweithgareddau a theithiau.

Dechrau:
14-9-2022

Am wybodaeth pellach cysylltwch â:
carys.evans@ceredigion.gov.uk

Tic Toc

10:00 yb

Sesiynau stori, dawns a chân yn y Gymraeg i blant 0-3 oed a'u rhieni | gwarchgeidwaid ar fore Gwener.

£3.50 y sesiwn
£1 am bob plentyn ychwanegol

Dechrau:
23-9-2022

Am wybodaeth pellach cysylltwch â:
sioned.thomas@ceredigion.gov.uk

Ysgol Berfformio

Sesiynau perfformio ar gyfer pobol ifanc 7-18 oed

Sesiynau creadigol a hwyliog ar gyfer pobol ifanc ar ôl ysgol ar dyddiau Iau.

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr a theithiau amrywiol.

7-11 Oed 4:30 - 5:30
11-18 Oed 5:45 - 6:45
(£30 am hanner tymor)

Dechrau:
8-9-2022

Am wybodaeth pellach cysylltwch â:
sioned.thomas@ceredigion.gov.uk

Gwirfoddoli

Mae Theatr Felinfach yn edrych am wirfoddolwyr newydd!

Eisiau profiad o weithio ym myd y Theatr?

Dyma gyfle gwych i ennill sgiliau newydd, derbyn hyfforddiant a mwynhau!

Am wybodaeth pellach cysylltwch â ni:

theatrfelinfach@ceredigion.gov.uk

01570 470697Hawlfraint 2022 Theatr Felinfach