Haf 2024

Y Llyn
BANDO!
21|9|2024
7:30 yh

Cariad, colled, hud a lledrith yn nhirwedd Cymru
Fersiwn newydd o hen glasur

Sioe chwedleua awr o hyd yw Y Llyn wedi’i hysbrydoli gan chwedl Llyn y Fan Fach ac wedi cyflwyno yn y Gymraeg a Saesneg, ochr yn ochr mewn ffordd hollol newydd.

Dyma un o chwedlau mwyaf adnabyddus Cymru wedi’i chyflwyno gan BANDO! mewn ffordd hollol newydd.

Y mae BANDO! yn gwmni newydd sbon gyda Michael Harvey wrth y llyw ac yn dod ag artistiaid o gelfyddydau eraill er mwyn creu profiad adrodd straeon newydd sbon. Perfformiwyd gyda cherddoriaeth a dawns ac yn defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg ochr yn ochr er mwyn i siaradwyr Cymraeg, y di- Gymraeg a dysgwyr i gyd cael deall heb offer allanol

Tocynnau

Mynediad am Ddim
9|11|2024
7:30 yh

Mae Mynediad am Ddim yn cyrraedd yr hanner cant eleni!

Dewch draw am noson o ddathlu gyda grŵp gwerin hynaf Cymru!

'Hanner canrif Mynediad
O adael hwyl hyd y wlad.' 

Tocynnau

Dawns y Ceirw
Theatr Genedlaethol Cymru
26|11|2024
10:30 yb | 1:30 yp

Mae’n Noswyl Nadolig ac mae pobl y pentref yn swatio’n gynnes yn eu cartrefi. Does neb yn sylwi ar y carw bach unig tu allan yn yr oerfel...

Wrth chwarae ar ben ei hun bach yn yr eira, mae Carw yn ysu am gynhesrwydd a charedigrwydd. Yn sydyn, mae golau bach disglair yn ymddangos! Er nad yw wedi mentro’n bell o’i bentref o’r blaen, mae Carw’n penderfynu dilyn y golau bach disglair ar antur hudolus trwy’r goedwig lle mae’n darganfod y cryfder a’r cariad sydd yn ei galon ei hun.

Wedi’i ysgrifennu a’i berfformio gan Casi Wyn (Bardd Plant Cymru 2022-23), bydd y sioe newydd swynol hon yn dod â hud, cerddoriaeth a dawns i gynulleidfaoedd ifanc ledled Cymru y gaeaf hwn.

Cyd-gynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Addas i blant 5+

Cysylltwch â'r Theatr ar gyfer archebion ysgolion/meithrinfeydd a grŵp os gwelwch yn dda.

Tocynnau

Yma yn Theatr Felinfach mae ein awditoriwm yn eistedd 242 wedi ei osod ar ffurf oledd.

Mae hyn yn cynnwys pedwar gofod hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Oriau'r Swyddfa Docynnau:
Llun i Gwener
9:30yb - 4:30yp
01570 470697

Mae gwasanaeth peiriant ateb ac e-bost ar gael tu allan i oriau agor.
Gallwch hefyd archebu tocynnau ar-lein 7 diwrnod yr wythnos.
theatrfelinfach@ceredigion.gov.uk

Hawlfraint 2022 Theatr Felinfach